Ekologická politika

Společnost Lascal se věnuje ochraně životního prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví našich zaměstnanců a členů komunit, ve kterých pracujeme a žijeme.

Naším závazkem je překonat očekávání zákazníků a plně dodržovat federální, státní a místní ekologické předpisy.

Při navrhování a výrobě našich produktů se ve spolupráci s našimi zákazníky a dodavateli snažíme eliminovat znečištění vzniklé u zdroje, využívat obnovitelné materiály a maximalizovat využití a recyklaci materiálů s cílem minimalizovat nepříznivé dopady na životní prostředí.

Kontaktní informace
Joran Lundh
Lascal Ltd
Suite 919, 9th floor, Tower 3
China Hong Kong City
33 Canton Road
Kowloon
Hong Kong
Ph. +852 2302-1511
Fax. +852 2302-1577