Vår miljöpolicy

Vi på Lascal är måna om att skydda miljön, samt att säkerställa våra anställdas och vårt samhälles säkerhet och hälsa.

Vi är dedikerade till att överträffa våra kunders förväntningar och att följa federala, statliga samt lokala miljöregler.

I våra design- och produktionsprocesser strävar vi ständigt till, tillsammans med våra kunder och leverantörer, att minimera utsläpp samt att använda förnybara material för minsta möjliga negativa inverkan på miljön.

Kontaktinformation
Joran Lundh
Lascal Ltd
Unit 2507, 25/F, Kimberland Centre
No. 55 Wing Hong Street
Lai Chi Kok
Hong Kong
Ph. +852 2302-1511